Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

 

  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła,
  • sporządzanie list płac, oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • wykonywanie wszystkich czynności związanych z rejestracją i bieżącą obsługą kadrowo – płacową zapewniającą prawidłowe rozliczenia z ZUS,
  • sporządzanie deklaracji do ZUS oraz Urzędów Skarbowych,
  • rozliczenia roczne pracowników (PIT-11,PIT-40),
  • sporządzanie świadectw pracy,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników.
 
/accadi/?kadry-i-place,21