W ramach współpracy dla klientów rozliczających się zgodnie

z przepisami wg książki przychodów i rozchodów proponujemy:

 

  • księgowanie zdarzeń gospodarczych do książki przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem,
  • prowadzenie rejestru dla potrzeb podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy,
  • przechowywanie dokumentów dotyczących przychodów i kosztów firmy,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkwych,
  • przygotowanie deklaracji rozliczeniowych ZUS dla właściciela,
  • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz w trakcie kontroli podatkowych.

 

 
/accadi/?ksiazka-przychodow-i-rozchodow,6